How to verify a fake degree certificate? – in Tamil

13 ways to spot a fake degree certificate UGC Recognized Foreign University But Fake. UGC ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் ஒரு போலிப் பல்கலைக்கழகமா ?? Is a University that recognized by UGC a Fake University ?? பலர் தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து பட்டம் பெற்றார்கள் ஆனால் சில மாதங்களின் பின் அவர்களுடைய பட்டச் சான்றிதழ் போலி (Fake Degree Certificate )என்று நிரூபிக்கப்பட்டு பலராலும் விமர்சிக்கப்படுகிறது. சில … Read more